• Mới cập nhật:
Tags:

hội đồng nhân quyền liên hợp quốc

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ bàn thảo về quyền phụ nữ

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ bàn thảo về quyền phụ nữ
Khóa họp thường kỳ lần thứ 41 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc làm việc từ ngày 24/6 hết ngày 12/7 với chương trình nghị sự bao gồm các phiên đối thoại về quyền phụ nữ, y tế, quyền giáo dục, vấn nạn buôn bán người, vấn đề di cư….