Tags:

Hội LHPN thị trấn Kép, huyện Lạng Giang

"Là hội viên danh dự sẽ giúp chúng tôi gắn bó và chia sẻ những hoạt động của Hội"

"Là hội viên danh dự sẽ giúp chúng tôi gắn bó và chia sẻ những hoạt động của Hội"

Vừa qua, Hội LHPN thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ chức công bố quyết định kết nạp 9 nam giới là hội viên danh dự của Hội.