Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh bầu Ủy ban Kiểm tra Hội khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Thu Huyền
25/11/2022 - 20:39
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh bầu Ủy ban Kiểm tra Hội khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 25/11, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Tư, bầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Hội nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận góp ý vào Dự thảo Chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023.

Thực hiện Đề án số 04/ĐA - ĐCT, ngày 19/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp”, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tiến hành các quy trình, xây dựng Đề án thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Nội dung Đề án quy định rõ các chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu UBKT Hội LHPN tỉnh khóa I. UBKT Hội có chức năng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội.

Hội nghị thống nhất biểu quyết bầu UBKT Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 5 thành viên gồm: bà Trần Thị Xuân Thu - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh - giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Bà Phạm Thị Thu, Trưởng ban Tổ chức - Chính sách luật pháp, Hội LHPN tỉnh giữ chức Phó Chủ nhiệm và 3 ủy viên.

Hội nghị còn thảo luận, góp ý vào Dự thảo Chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023 với chủ đề “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”, đề xuất các ý tưởng về hoạt động phong trào, các nội dung trọng tâm cần triển khai trong năm 2023 và giải pháp cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và các phong trào.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm