• Mới cập nhật:

Xã hội

Hội LHPN Việt Nam quán triệt, triển khai Kết luận 21 và chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lan Hương - Ảnh: CTV 26/01/2022 - 17:11 (GMT+7)

Cán bộ Hội LHPN tỉnh Sơn La tham dự Hội nghị trực tuyến

Ngày 26/1, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Đỗ Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Minh Hương, cùng đảng viên các chi/đảng bộ của các ban/đơn vị cơ quan TƯ Hội; Ban thường vụ và cán bộ chuyên trách cơ quan Hội LHPN cấp tỉnh, quận, huyện trong toàn quốc.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên quán triệt Kết luận số 21 KL/TƯ của BCH TƯ khoá XIII về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và nhiệm vụ của TƯ Hội LHPN Việt Nam. Nội dung Kết luận tập trung nhấn mạnh vào 3 vấn đề: Lý do Trung ương tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng?; Những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị TƯ 4 (khóa XIII); Nội dung công việc và phương pháp cần triển khai để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 (khoá XIII). 

Liên hệ với chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam, báo cáo viên nêu rõ 3 vấn đề các ban/đơn vị và các cấp Hội LHPN cần triển khai thực hiện, đó là:

Đẩy mạnh công tác vận động hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia phản ánh, đóng góp ý kiến cho cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Với chuyên đề toàn khóa "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, báo cáo viên trình bày 2 phần, bao gồm: Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên đề toàn khóa được báo cáo viên đi sâu phân tích các chuyên đề: Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam trong tình hình mới; Phương pháp khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam trong tình hình mới.

Về phương pháp khơi dậy ý chí tự lực, tự cường có 4 nội dung cơ bản: Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và vai trò của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; Khơi dậy ý chí và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Khơi dậy và phát huy nguồn lực trí tuệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng nhân tài của phụ nữ Việt Nam; Khơi dậy niềm tự hào và truyền thống dân tộc, truyền cảm hứng về ý chí và khát vọng cống hiến, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, dám đột phá góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới.

Một số hình ảnh TƯ Hội và Hội LHPN cấp tỉnh, quận, huyện trong toàn quốc tham dự Hội nghị trực tuyến sáng 26/1/2022:

Hội LHPN Việt Nam quán triệt, triển khai Kết luận 21 và chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Minh Hương (bìa trái) và các cán bộ, đảng viên dự Hội nghị tại điểm cầu TƯ Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Minh Trang

Hội LHPN Việt Nam quán triệt, triển khai Kết luận 21 và chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Ảnh 2.

Hà Nội

Hội LHPN Việt Nam quán triệt, triển khai Kết luận 21 và chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Ảnh 3.

Vĩnh Phúc

Hội LHPN Việt Nam quán triệt, triển khai Kết luận 21 và chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Ảnh 4.

Lào Cai

Hội LHPN Việt Nam quán triệt, triển khai Kết luận 21 và chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Ảnh 5.

Nam Định

Hội LHPN Việt Nam quán triệt, triển khai Kết luận 21 và chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Ảnh 6.

Ninh Bình

Hội LHPN Việt Nam quán triệt, triển khai Kết luận 21 và chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Ảnh 7.

Ninh Thuận

Hội LHPN Việt Nam quán triệt, triển khai Kết luận 21 và chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Ảnh 8.

Đồng Nai

Hội LHPN Việt Nam quán triệt, triển khai Kết luận 21 và chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Ảnh 9.

Cần Thơ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm