• Mới cập nhật:
Tags:

hội nghị lần thứ 11

Trung ương thảo luận dự thảo báo cáo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm

Trung ương thảo luận dự thảo báo cáo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm
Ngày làm việc thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020.

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng
Trong ngày làm việc thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu thảo luận về các dự thảo Báo cáo.