Tags:

hội nghị trung ương 12

Bế mạc Hội nghị Trung ương 12

Bế mạc Hội nghị Trung ương 12

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 14/5.

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 12

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 12

Hôm nay, 13/5, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII bước sang ngày làm việc thứ ba.

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 12

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 12

Chiều ngày làm việc thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.