Tags:

hội thảo truyện kiều

Những giả thuyết mới về góc khuất trong lịch sử “Truyện Kiều”

Những giả thuyết mới về góc khuất trong lịch sử “Truyện Kiều”

Hội thảo “Minh họa Truyện Kiều dưới góc nhìn minh triết Việt” được tổ chức nhằm giải đáp thắc mắc và đưa những giả thuyết mới về góc khuất trong lịch sử “Truyện Kiều”.