Ngày hội Gia đình Việt Nam 2019 tôn vinh văn hóa ứng xử tốt đẹp

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2019 tôn vinh văn hóa ứng xử tốt đẹp

Với chủ đề ‘Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình’, Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2019 sẽ khai mạc lúc 19h30 ngày 28/6 tại Hà Nội.