Tags:

Kẻ ăn hồn

"Kẻ ăn hồn" - phim điện ảnh Việt được phát hành song song với tiểu thuyết cùng tên

"Kẻ ăn hồn" - phim điện ảnh Việt được phát hành song song với tiểu thuyết cùng tên

"Kẻ ăn hồn" là phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết gốc cùng tên của nhà văn Thảo Trang, tiểu thuyết được phát hành online, song song với bộ phim.