Tags:

kẻ chen hàng

Ứng xử khi gặp “kẻ chen hàng”

Ứng xử khi gặp “kẻ chen hàng”

Anh không có ý định ly hôn với vợ hoặc bỏ rơi gia đình của mình. Đối với cô, cô chấp nhận điều đó, chấp nhận làm một "kẻ chen hàng", miễn là cô và anh cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian mới là người quyết định hạnh phúc đó ngắn hay dài.