• Mới cập nhật:
Tags:

kết hôn trẻ em

‘Mổ xẻ’ 2 vấn đề lớn liên quan đến phụ nữ dân tộc thiểu số

‘Mổ xẻ’ 2 vấn đề lớn liên quan đến phụ nữ dân tộc thiểu số
2 vấn đề lớn liên quan đến phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) là việc làm và rào cản đã được tập trung “mổ xẻ” tại 2 phiên kỹ thuật của Hội thảo chính sách “Thách thức và giải pháp để phụ nữ DTTS không bị bỏ lại phía sau” diễn ra ngày 8/8 ở Hà Nội.

Cách 'xử lý hậu quả' với trẻ vị thành niên Mỹ lỡ mang bầu

Cách 'xử lý hậu quả' với trẻ vị thành niên Mỹ lỡ mang bầu
Ở Mỹ, theo quy định chung thì 18 tuổi là tuổi hợp pháp để thành hôn. Tuy nhiên, nếu trẻ có thai, muốn kết hôn… nhưng còn quá trẻ, thì tại một số tiểu bang vẫn cho phép kết hôn với một số điều kiện đi kèm.