• Mới cập nhật:

Xã hội

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

PV 28/09/2020 - 12:26 (GMT+7)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội.

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XII của Đảng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khóa IX. Dự Đại hội có 450 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ Quân đội.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI - Ảnh 2.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ Quân đội luôn quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng có chuyển biến tốt; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; là cơ sở để định hướng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; tiếp tục đổi mới phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng ngày càng cao, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã được nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội thảo luận Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội với Chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước".

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm quan trưng bày thành tựu quân sự, quốc phòng tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 30/9/2020.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm