Tags:

khai mạc kỳ họp thứ 2

Ngày 20/10, khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày 20/10, khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/10. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, kỳ họp được chia làm 2 đợt kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp.