• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Khám, chữa bệnh vượt tuyến được chi trả đến đâu?

15/03/2016 - 08:00 (GMT+7)
Khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tùy theo tuyến bệnh viện bệnh nhân điều trị.

Hỏi: Mẹ tôi có đăng ký khám bệnh theo bảo hiểm y tế ở bệnh viện huyện ở quê. Vừa qua, mẹ tôi vào thăm gia đình tôi thì phát hiện bệnh phải mổ, nhưng khi về quê xin chuyển bảo hiểm thì không được. Xin Báo PNVN cho biết nếu mẹ tôi tự ý vượt tuyến để mổ thì được bảo hiểm hỗ trợ thế nào?

Lương Thị Ngọc Bích (Tp. HCM)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3, 5 Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 về mức hưởng bảo hiểm y tế, thì:

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

  1. a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
  2. b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
  3. c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
  4. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

Căn cứ vào các quy định trên, nếu mẹ mẹ chị không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 nêu trên thì mẹ chị sẽ được hỗ trợ 40% chi phí điều trị nội trú tại tuyến trung ương khi đi mổ chữa bệnh vượt tuyến.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm