Tags:

kháng nguyên trong nhóm máu

Nhóm máu có thể thay đổi được

Nhóm máu có thể thay đổi được

Các nhà khoa học đã tạo ra một loại enzyme có thể giúp thay đổi các nhóm máu.