Tags:

Khánh Băng

Nguyên Vũ: Ca sĩ hát không rõ lời là một điều thất bại

Nguyên Vũ: Ca sĩ hát không rõ lời là một điều thất bại

"Người ca sĩ phải hát sao cho thật rõ lời, nếu một ca sĩ hát nhưng khán giả không nghe rõ lời thì đó là một điều thất bại", ca sĩ Nguyên Vũ nói.