• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Khi nào thì trẻ được quản lý tài sản riêng?

22/03/2016 - 08:00 AM
Theo Luật hôn nhân gia đình và Bộ luật dân sự thì con cái có quyền có tài sản riêng. Tài sản của con khi còn nhỏ do cha mẹ quản lý. Lớn lên, trẻ có quyền tự quản tài sản của mình.

Hỏi: Vợ chồng tôi có một cháu trai năm nay 7 tuổi. Vừa qua, ông bà nội lập di chúc, cho cháu một số tài sản (gồm đất đai và tài sản khác). Vậy xin Báo PNVN cho biết khi di chúc có hiệu lực, cháu còn nhỏ có quyền có tài sản riêng không? Nếu có thì tài sản riêng của cháu sẽ được quản lý như thế nào?

Phùng Thị Ngọc Lam (Khánh Hòa)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 75, Luật HN&GĐ 2014 về Quyền có tài sản riêng của con, thì: “Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con”...

Về việc quản lý tài sản riêng của con, Điều 76 Luật này quy định:

  1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.
  2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.
  3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
  4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật Dân sự.

 

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm