Tags:

khoa học trẻ

Tìm kiếm ý tưởng vì một Đại dương không Nhựa 2022

Tìm kiếm ý tưởng vì một Đại dương không Nhựa 2022

Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO) cùng với Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà chính thức phát động Chương trình Tìm kiếm Ý tưởng sáng tạo vì một Đại dương không Nhựa 2022.