Tags:

khoản 6

Đơn phương xin ly hôn, thủ tục thế nào?

Đơn phương xin ly hôn, thủ tục thế nào?

Tôi làm đơn xin đơn phương ly hôn vì không thể chịu được sự bạc bẽo và ngược đãi của chồng. Vậy luật quy định thế nào về thủ tục khi đơn phương xin ly hôn?

Đóng BHXH dưới 20 năm, chưa đủ tuổi lao động có được nghỉ hưu không?

Đóng BHXH dưới 20 năm, chưa đủ tuổi lao động có được nghỉ hưu không?

Trước năm 1995, là nhân viên nhà nước, làm công việc thuộc diện độc hại được 10 năm, sau đó tôi nghỉ việc và đã nhận trợ cấp thôi việc. Sau này, tôi lại tiếp tục làm công việc cũ đến nay được 17 năm. Trường hợp đóng BHXH chưa đủ 20 năm có được nghỉ hưu?