• Mới cập nhật:
Tags:

không xếp loại bằng tốt nghiệp đh

Hồ sơ cá nhân và kỹ năng quan trọng hơn bằng tốt nghiệp đại học khi tìm việc

Hồ sơ cá nhân và kỹ năng quan trọng hơn bằng tốt nghiệp đại học khi tìm việc
Trước dự thảo không xếp loại bằng tốt nghiệp đại học, không ít nhà tuyển dụng ở các tập đoàn, các công ty lớn cho biết, họ đôi khi không “liếc mắt” đến bằng đại học mà chỉ quan tâm đến CV và các kỹ năng của ứng viên. CV quan trọng hơn bằng đại học.

Không xếp loại bằng tốt nghiệp ĐH, người kêu trời, kẻ hò reo

Không xếp loại bằng tốt nghiệp ĐH, người kêu trời, kẻ hò reo
Trước dự thảo không xếp loại bằng tốt nghiệp ĐH, trong khi khá nhiều sinh viên hò reo, thích thú thì có không ít sinh viên kêu trời về việc cào bằng này…