• Mới cập nhật:
Tags:

kích cầm mua sắm

Nở rộ các chương trình kích cầu mua sắm trong tháng 11

Nở rộ các chương trình kích cầu mua sắm trong tháng 11
Các chương trình ưu đãi được các tỉnh tổ chức để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm hàng hoá thiết yếu với chất lượng, giá cả phù hợp.