• Mới cập nhật:
Tags:

kiểm soát chặt chẽ quảng cáo thực phẩm chức năng

Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quảng cáo thực phẩm chức năng

Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quảng cáo thực phẩm chức năng
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP. Theo thông báo, thời gian gần đây, việc quảng cáo, kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng diễn biến phức tạp. Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng