• Mới cập nhật:
Tags:

kinh nghiệm thế giới trong phòng chống bạo lực học đường

Kinh nghiệm thế giới trong phòng chống bạo lực học đường

Kinh nghiệm thế giới trong phòng chống bạo lực học đường
Bạo lực học đường là một trong những vấn đề của toàn cầu, với nhiều biểu hiện phức tạp, từ bạo lực thể chất, bạo lực tâm lý, bắt nạt trực tuyến... PGS.TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục (Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội) - chia sẻ một số kinh nghiệm chống bạo lực học đường trên thế giới.