Tags:

Lăng viếng Bác

Hàng nghìn người xếp hàng vào Lăng viếng Bác trong ngày 2/9

Hàng nghìn người xếp hàng vào Lăng viếng Bác trong ngày 2/9

Hàng nghìn người dân đội nắng, xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ai cũng dâng trào hạnh phúc khi nhớ về Bác, nhớ về ngày lịch sử 2/9.

Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại đón khách vào Lăng viếng Bác từ 15/8

Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại đón khách vào Lăng viếng Bác từ 15/8

Thủ tướng nhận xét, thời gian qua, Ban Quản lý Lăng đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh đại dịch COVID-19, làm tốt quy trình bảo quản thi hài Bác