• Mới cập nhật:
Tags:

Lễ hội Gióng

Độc đáo nghi thức kén “Cô Tướng” trong Lễ hội Gióng

Độc đáo nghi thức kén “Cô Tướng” trong Lễ hội Gióng
“Cô Tướng” là một hình ảnh ước lệ vào vai phản diện tượng trưng cho người đứng đầu đạo quân xâm lược trong Lễ hội Gióng - Đền Phù Đổng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Lễ hội Gióng đã được xếp hạng Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.