Tags:

Lee Jung Jae

1 nam tài tử hét cát-xê hơn 23 tỷ cho 1 tập Squid Game 2, ăn đứt cả Song Hye Kyo và Song Joong Ki cộng lại

1 nam tài tử hét cát-xê hơn 23 tỷ cho 1 tập Squid Game 2, ăn đứt cả Song Hye Kyo và Song Joong Ki cộng lại

Nam diễn viên này yêu cầu mức thù lao bỏ xa các ngôi sao khác tại Kbiz, kể cả Song Hye Kyo và Song Joong Ki.