Tags:

liêm chính

Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam tham gia mạng lưới kinh doanh liêm chính

Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam tham gia mạng lưới kinh doanh liêm chính

Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 15 của mạng lưới doanh nghiệp kinh doanh liêm chính. Đây là cơ hội để cộng đồng nữ doanh nhân khẳng định vị thế, vai trò và đóng góp cho cộng đồng với chiến lược phát triển bền vững.

Chống tham nhũng cần sự ‘liêm chính’ của các doanh nghiệp

Chống tham nhũng cần sự ‘liêm chính’ của các doanh nghiệp

Các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc các doanh nghiệp không thể “ăn xổi” mà cần phải có những giải pháp mang tính bền vững thì mới có thể tham gia cuộc chơi dài hơi trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây cũng được cho là công cụ cần thiết để kiểm soát vấn nạn tham nhũng hiện nay.