Tags:

LiFE

Ấn Độ phát động sứ mệnh "Lối sống vì môi trường"

Ấn Độ phát động sứ mệnh "Lối sống vì môi trường"

Theo Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, sứ mệnh "Lối sống vì môi trường" (LiFE) sẽ là một phong trào quần chúng toàn cầu do Ấn Độ dẫn đầu nhằm thúc đẩy hành động của cá nhân và tập thể vì sự phát triển bền vững.