Tags:

Long Biên Art Fair

100 tác phẩm điêu khắc, hội họa tham gia “Long Biên Art Fair”

100 tác phẩm điêu khắc, hội họa tham gia “Long Biên Art Fair”

Hơn 20 nghệ sĩ nhiều thế hệ cùng với khoảng 100 tác phẩm điêu khắc và hội họa sẽ tham gia triển lãm “Long Biên Art Fair”, diễn ra từ ngày 15 đến 31/12/2020 tại TTTM Mipec Long Biên, Hà Nội.