Tags:

luật sư hà

Ưu nhược điểm của các hình thức huy động vốn khi khởi nghiệp

Ưu nhược điểm của các hình thức huy động vốn khi khởi nghiệp

Nhiều người khởi nghiệp bằng việc mở công ty và có nhu cầu huy động vốn. Tuy nhiên lại chưa nắm rõ được hình thức huy động vốn là vay ngân hàng hay kêu gọi cá nhân, tổ chức để nắm được quyền kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp của mình.