Tags:

lực lượng lao động

Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, bao phủ toàn bộ lực lượng lao động

Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, bao phủ toàn bộ lực lượng lao động

Chính phủ vừa có Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 9/5/2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bài học từ lực lượng lao động nữ đang gia tăng ở Nhật Bản

Bài học từ lực lượng lao động nữ đang gia tăng ở Nhật Bản

Tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động ở Nhật Bản được cải thiện là lời nhắc nhở rằng thị trường việc làm rất khó đoán.

Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM: “Tôi thích mặc áo dài Việt Nam trong các sự kiện quan trọng”

Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM: “Tôi thích mặc áo dài Việt Nam trong các sự kiện quan trọng”

Vui vẻ, gần gũi, bà Julianne Cowley, Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM, chia sẻ với PNVN cảm nhận về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là chiếc áo dài.