• Mới cập nhật:
Tags:

mang thai vẫn cùng băng nhóm trộm cắp

Đang mang thai vẫn cùng chồng thực hiện 13 vụ trộm

Đang mang thai vẫn cùng chồng thực hiện 13 vụ trộm
Hàng ngày, vợ chồng nữ quái và đồng bọn thường rảo xe máy quanh các tuyến đường vắng người hoặc các cửa hàng tìm kiếm những 'con mồi' lơ là quản lý tài sản để trộm cắp xe máy. Cả nhóm trộm cắp này chủ yếu nhắm vào chiếc xe máy vắng bóng chủ.

Đang mang thai vẫn cùng băng nữ quái móc cốp xe trộm tài sản

Đang mang thai vẫn cùng băng nữ quái móc cốp xe trộm tài sản
Lợi dụng lúc các chủ xe sơ hở, băng nữ quái dàn cảnh đến gần rồi nhanh tay mở cốp trộm tài sản để trong xe.