Tags:

marguerite ann johnson

'Nữ thi hào da đen' của nước Mỹ

'Nữ thi hào da đen' của nước Mỹ

Maya Angelou, tên thật là Marguerite Ann Johnson, sinh ngày 4/4/1928, nhận được hầu hết các giải thưởng văn chương ở Mỹ, và có 30 bằng tiến sĩ danh dự.