Tags:

martha graham

Người 'mở lối' cho nghệ thuật múa đương đại

Người 'mở lối' cho nghệ thuật múa đương đại

Martha Graham là biên đạo múa người Mỹ được xem là một trong những nhà tiên phong hàng đầu của múa hiện đại. Bà đã cống hiến cả đời mình cho môn nghệ thuật này.