Tags:

mẫu kê khai tài sản

Dù không giữ chức vụ nhưng 13 ngạch công chức, chức danh sau phải kê khai tài sản

Dù không giữ chức vụ nhưng 13 ngạch công chức, chức danh sau phải kê khai tài sản

Trong số 13 ngạch công chức và chức danh thuộc diện phải kê khai tài sản có kế toán, kiểm toán, kiểm tra viên của Đảng cùng nhiều vị trí công tác khác.