Tags:

mẹ ceo youtube

Mẹ của CEO YouTube chỉ ra "sai lầm lớn nhất" trong nuôi dạy con

Mẹ của CEO YouTube chỉ ra "sai lầm lớn nhất" trong nuôi dạy con

Qua nhiều thập kỷ kinh nghiệm làm mẹ, làm bà và nhà giáo dục, Esther Wojcicki đã xác định được một số giá trị cơ bản giúp con cái chúng ta đạt được thành công.