Tin tổng hợp

Mottainai góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn

12/10/2018 - 11:28 AM
Hơn 14 năm làm việc, nghiên cứu ở Nhật Bản và nước ngoài khi biết thông tin về Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc", ông Nguyễn Đăng Minh Chủ tịch Hội đồng tư vấn Viện Quản trị tinh gọn GKM đã rất hào hứng tham gia, chia sẻ về ý nghĩa của “mottainai” và gửi tặng Mottainai 2018, 2 cuốn sách "Quản trị tinh gọn tại Việt Nam đường tới thành công" để bán đấu giá gây quỹ hỗ trợ trẻ em ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.
Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn