• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại năm 2023 được quy định thế nào?

Luật sư Nguyễn Thụy Hân 07/02/2023 - 16:25 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Hỏi: Trong năm 2023, mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại được quy định như thế nào? Ngọc Ánh (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Thụy Hân (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Hợp đồng thương mại là thỏa thuận giữa thương nhân với thương nhân, thương nhân với các bên có liên quan nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động thương mại. Hiện nay, theo quy định pháp luật hiện hành, hợp đồng thương mại được điều chỉnh bởi Luật Thương mại 2005, Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Việc phạt vi phạm hợp đồng thương mại trong năm 2023 được thực hiện như sau:

1. Phạt vi phạm hợp đồng thương mại

Căn cứ Điều 300 Luật Thương mại 2005, phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật Thương mại 2005. Cụ thể, bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận.

- Xảy ra sự kiện bất khả kháng.

- Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia.

- Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng thương mại.

2. Mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại năm 2023

Căn cứ Điều 301 Luật Thương mại 2005, mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại trong trường hợp kết quả giám định sai.

Việc phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại trong trường hợp kết quả giám định sai được quy định như sau:

- Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi vô ý của mình thì phải trả tiền phạt cho khách hàng. Mức phạt do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá mười lần thù lao dịch vụ giám định.

- Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi cố ý của mình thì phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho khách hàng trực tiếp yêu cầu giám định.

- Khách hàng có nghĩa vụ chứng minh kết quả giám định sai và lỗi của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm