Tags:

mũi Hảo Vọng

Vì sao diều ăn rắn thường được gọi là "chim thư ký"?

Vì sao diều ăn rắn thường được gọi là "chim thư ký"?

Trong bức tranh phức tạp về danh pháp loài chim, hiếm có cái tên nào gợi lên nhiều sự tò mò như loài chim thư ký, một loài bí ẩn mà tên gọi của nó che giấu sự pha trộn hấp dẫn giữa lịch sử, thần thoại và quan sát về loài chim.