• Mới cập nhật:
Tags:

năm âm lịch

Vì sao Tết âm lịch không thể trùng Tết dương lịch?

Vì sao Tết âm lịch không thể trùng Tết dương lịch?
Vì có cách xác định khác nhau, sẽ không có khả năng Tết âm lịch trùng với Tết dương lịch.

Lễ cuối năm mời tổ tiên về ăn Tết: Những việc nên và không nên

Lễ cuối năm mời tổ tiên về ăn Tết: Những việc nên và không nên
Lễ tạ mộ, lễ chạp là lễ cuối năm mời ông bà, tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Đây là việc quan trọng của mỗi gia đình thể hiện lòng hiếu kính. Nên và không nên làm gì khi thực hiện nghi lễ này?