Tags:

nấm truffles

Lão nông đào được "hòn đá" đen xì tỏa mùi thơm, chuyên gia nói: 1 tỷ chỉ mua được 2 kg

Lão nông đào được "hòn đá" đen xì tỏa mùi thơm, chuyên gia nói: 1 tỷ chỉ mua được 2 kg

Thật bất ngờ, "hòn đá" mà lão nông tìm thấy lại là thứ quý hiếm mà rất nhiều người thèm muốn này.