Tags:

NEU Career Week

Nhiều hoạt động tư vấn việc làm với sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân

Nhiều hoạt động tư vấn việc làm với sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân

Chương trình “Tuần Nghề nghiệp và việc làm - NEU Career Week 2023” của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân được tổ chức góp phần đưa cơ hội làm việc đến gần với sinh viên hơn.