Tags:

ngành học mới

Năm 2024, trường Đại học Hoa Sen mở thêm 4 ngành mới

Năm 2024, trường Đại học Hoa Sen mở thêm 4 ngành mới

Năm 2024, trường Đại học Hoa Sen dự kiến tuyển sinh thêm 4 ngành mới là ngành Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Luật và Truyền thông đa phương tiện.