Tags:

ngành lâm nghiệp

Cần có giải pháp thúc đẩy phụ nữ tham gia trồng cây xanh, bảo vệ rừng

Cần có giải pháp thúc đẩy phụ nữ tham gia trồng cây xanh, bảo vệ rừng

Phụ nữ thường được phân công làm những việc được cho là "hợp với phụ nữ", không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao nhưng thiếu bền vững. Chưa có lớp khuyến nông, khuyến lâm nào dành cho phụ nữ...