• Mới cập nhật:
Tags:

nghị quyết

Nghị quyết về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nghị quyết về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Ngày 27/9, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. PNVN xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Quốc hội giám sát tối cao 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em'

Quốc hội giám sát tối cao 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em'
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10/6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 với 446/447 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,15% tổng số đại biểu Quốc hội. Trong đó, Quốc hội lựa chọn chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” để tiến hành giám sát tối cao.