• Mới cập nhật:
Tags:

người làm báo việt nam

4 điều cần làm, 8 điều phải tránh của người làm báo Việt Nam khi tham gia mạng xã hội

4 điều cần làm, 8 điều phải tránh của người làm báo Việt Nam khi tham gia mạng xã hội
Người làm báo Việt Nam không được: Đăng tải, gỡ bài viết, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội để tống tiền hoặc vì mục đích không trong sáng khác; Đăng tải các tin, bài, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội, đưa các bình luận, chia sẻ quản điểm cá nhân hoặc trích đăng lại các bài phát biểu, ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.