Người mất năng lực hành vi dân sự có được cấp thẻ căn cước không?

Nam An
15/05/2024 - 11:33
Người mất năng lực hành vi dân sự có được cấp thẻ căn cước không?
Theo Điều 19 Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024), người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được cấp thẻ căn cước và phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục cấp thẻ căn cước theo các quy định.

Luật Căn cước (Luật số 26) được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trong đó quy định trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước tại Điều 23.

Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ thắc mắc theo luật căn cước mới thì người mất năng lực hành vi dân sự có được cấp thẻ căn cước theo quy định mới không?

Theo Điều 19 Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024) quy định về người được cấp thẻ căn cước như sau:

1. Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.

2. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

3. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Người mất năng lực hành vi dân sự có được cấp thẻ căn cước không?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khoản 1, Khoản 3 Điều 23 Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước như sau:

1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau:

a) Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước; trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 của luật này;

b) Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước;

c) Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước;

d) Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước;

đ) Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn; trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

3. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy định tại khoản 1 điều này.

Như vậy, từ 1/7/2024 người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được cấp thẻ căn cước và phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục cấp thẻ căn cước theo các quy định nêu trên.

 Khi nào bị coi là mất năng lực hành vi dân sự?

Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau: ''Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần''. 

Như vậy, một người bị coi là mất năng lực hành vi dân sự khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi;

- Có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan;

- Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự theo yêu cầu của những chủ thể trên, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm