Tags:

người thổi sáo

“Con mắt thơ” của Nguyễn Quang Thiều trong tranh

“Con mắt thơ” của Nguyễn Quang Thiều trong tranh

Chất thơ ẩn náu trong từng bức họa, bộc lộ rõ “con mắt thơ” của Nguyễn Quang Thiều trong tranh – đó là đánh giá của Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn về triển lãm tranh “Người thổi sáo”.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều mở triển lãm tranh cá nhân đầu tiên

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều mở triển lãm tranh cá nhân đầu tiên

“Người thổi sáo” là triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của tân Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, sẽ diễn ra tại Đại học Mỹ thuật vào cuối tháng 12/2020.