Tags:

người Việt tại Ukraine hồi hương

Hàng không huy động nguồn lực đưa người Việt tại Ukraine hồi hương

Hàng không huy động nguồn lực đưa người Việt tại Ukraine hồi hương

Cục Hàng không vừa yêu cầu các hãng hàng không trong nước chuẩn bị nguồn lực về phương tiện, nhân sự tổ bay, xây dựng phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại vùng chiến sự Ukraine về nước.