Tags:

Người Việt tin dùng hàng Việt

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp qua cuộc thi ảnh “Người Việt tin dùng hàng Việt”

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp qua cuộc thi ảnh “Người Việt tin dùng hàng Việt”

Cuộc thi ghi dấu những hình ảnh đẹp liên quan đến mọi lĩnh vực “sản xuất - phân phối - tiêu dùng” hàng Việt Nam, góp phần làm đòn bẩy, là cầu nối để các doanh nghiệp Việt đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá các sản phẩm thương hiệu Việt với người tiêu dùng trong nước cũng như với bạn bè quốc tế.